Adviesbureau Theo van Dam

Advies vanuit cliënt perspectief

Home - Internationaal - InHolland

InHolland

Persbericht

INHOLLAND start training en onderzoek naar bejegening in verslavingszorg

Amsterdam - Donderdag 14 juni start INHOLLAND een training aan hulpverleners uit de laagdrempelige verslavingszorg. De hulpverleners werken met cliënten die methadon en heroïne krijgen in een dagopvang of gebruikersruimten. De twaalf deelnemers aan de training werken bij verslavingszorginstellingen als Jellinek, Brijder/Parnassia, de Regenboog en Tactus. De training is een pilot. Als deze slaagt zal INHOLLAND de training frequent gaan aanbieden.

Bejegening

Er is weinig ondersteuning voor hulpverleners op het gebied van bejegening in de (laagdrempelige) sociale verslavingszorg. Bijzonder, als bekend is dat daar wel de moeilijkste en moeilijk bereikbare cliënten komen. Verslaafde cliënten zijn vaak onder invloed en licht ontvlambaar.

Training

In de training gaat het om de vraag hoe bereid je je voor op het werken in de sociale verslavingszorg? Wat is kwaliteit in die specifieke setting? Hoe bereik je dit? Per deelnemer vindt een assessment plaats op verschillende dimensies van bejegening. Ook wordt casuïstiek gebruikt om zicht te krijgen op het leerpotentieel. Op basis hiervan worden leerdoelen opgesteld, waar de deelnemers mee aan de slag gaan.

Het doel van de training is om het gedragsrepertoire van de hulpverleners uit te breiden en de kwaliteit van omgang met cliënten te bevorderen. Hierdoor kan agressie vermeden worden en zijn medewerkers en cliënten meer tevreden en minder snel opgebrand.

Trainers

De training wordt gegeven door Lector Anne Goossensen en Theo van Dam. Anne werkt nu 15 jaar als (verslavings)onderzoeker. Ze heeft voor haar promotieonderzoek jaren veldonderzoek gedaan in de dealpanden en laagdrempelige zorg in Den Haag. Theo van Dam is ervaringsdeskundige en heeft als initiatiefnemer en coördinator ruim 13 jaar voor het Landelijk Steunpunt Druggebruikers gewerkt. Heeft tevens een aantal trainingen opgezet, waaronder de safe® use training.

Onderzoek

Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan methodiekontwikkeling via evidence based medicine. Over de kwaliteit van bejegening in de verslavingszorg is echter weinig bekend. Terwijl dit wel grote invloed op de behandelresultaten lijkt te hebben. Het Lectoraat Verslavingszorg van Hogeschool INHOLLAND start met onderzoek naar bejegening. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot versterking van de zorg aan verslaafden en van het HBO onderwijs.