Adviesbureau Theo van Dam

Advies vanuit cliënt perspectief

Home - Diensten - Training - Lectoraat

Training en onderzoek naar bejegening in verslavingszorg


22-06-2007

 

Lectoraat zet in op training naast onderzoek

 

 

 

 

Het lectoraat Verslavingszorg heeft een training ontwikkeld voor hulpverleners uit de laagdrempelige verslavingszorg. De training, die zich toespitst op bejegening van verslaafden is een pilot. Aan het aanbieden van de training is ook een onderzoek verbonden.

 

 

Op donderdag 14 juni beten twaalf hupverleners het spits af door deel te nemen aan de eerste training voor hulpverleners uit de laagdrempelige verslavingszorg. De deelnemers werken bij verslavingszorginstellingen als Jellinek, Brijder/Parnassia, VNN, de Regenboog en Tactus met cliënten die methadon en heroïne krijgen in een dagopvang of gebruikersruimten. Op 28 juni volgt een tweede pilot. Als de proef slaagt, zal Hogeschool INHOLLAND de training frequent gaan aanbieden.

 “Het is niet zo dat we de eerste zijn met een training bejegening,” zegt lector Anne Goossensen. “Maar deze training is wel een hele goede, met competentiebepaling en dergelijke. Bovendien denk ik dat het weinig voorkomt dat juist mensen van laagdrempelige opvang getraind worden.”

Er is weinig ondersteuning voor hulpverleners op het gebied van bejegening in de (laagdrempelige) sociale verslavingszorg. Het doel van de training is om het gedragsrepertoire van de hulpverleners uit te breiden en de kwaliteit van omgang met cliënten te bevorderen.

 Training

“Prima. Dit soort trainingen zou vaker moeten worden aangeboden,” zegt deelneemster Diana Parsan van Brijder/Parnassia na de ochtendsessie. “Het heeft direct betrekking op de cliënt.”

Deelneemster Lonneke Wedda van de Open Hof in Groningen: “Bejegening bij ons in het inloopcentrum is 80% van het werk. Dan heb je het vooral over de basishouding van de hulpverlener. We werken met veel vrijwilligers en die moeten het heel erg hebben van hun eigen vaardigheden. Een training als deze is uitstekend.”

 De training wordt gegeven door Lector Anne Goossensen en Theo van Dam. Anne werkt nu 15 jaar als (verslavings)onderzoeker. Ze heeft voor haar promotieonderzoek jaren veldonderzoek gedaan in de dealpanden en laagdrempelige zorg in Den Haag. Theo van Dam is ervaringsdeskundige en heeft als initiatiefnemer en coördinator ruim 13 jaar voor het Landelijk Steunpunt Druggebruikers gewerkt. Heeft tevens een aantal trainingen opgezet, waaronder de safe® use training. 

 Onderzoek

Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan methodiekontwikkeling via evidence based medicine. Over de kwaliteit van bejegening in de verslavingszorg is echter weinig bekend. Terwijl dit wel grote invloed op de behandelresultaten lijkt te hebben. Het Lectoraat Verslavingszorg van Hogeschool INHOLLAND start met onderzoek naar bejegening. De onderzoeksresultaten moeten leiden tot versterking van de zorg aan verslaafden en van het HBO onderwijs. 

Goossensen: “Het is een thema waarop INHOLLAND zich kan profileren, en dat doen wij bij het lectoraat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze.”